Välkommen till Stora Sundby Slott

1848 stod Sveriges vackraste slott- Stora Sundby Slott färdigt och stoltserade med fyra stora torn som symboliserar årstiderna, tolv mindre torn för månaderna, 52 rum för årets veckor och 365 fönster för kalenderns alla dagar. Bevarandet av kulturhistoriska värden är en viktig drivkraft och ett stort ansvar som är en naturlig del av det dagliga livet på gården. Utöver skötseln av slottet och de tillhörande byggnaderna bedrivs även en omfattande natur- och viltvård för att främja ett rikt växt- och djurliv. Ett hägn har byggts kring ekparken intill slottet där dovhjort och mufflonfår hjälper oss att hålla kulturlandskapet öppet.

Senaste från @storasundbyslott